Địa chỉ: Buôn Thứ - Xã EaBar - Huyện Sông Hinh - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0573 622 099
Liên hệ trực tiếp:

  Trường Mẫu Giáo Ea Bar

Buôn Thứ - Xã EaBar - Huyện Sông Hinh - Tỉnh Phú Yên
0573 622 099
mg.eabar.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn